حافظه ,تقویت ,استاد ,تقویت حافظه ,انجمن تقویت ,انجمن تقویت حافظه
دکتر محمد سیداDr.Seyeda


استا سیدا کیست؟

استاد سیدا، مدیر مؤسسه فرهنگی ذهن برتر، رئیس انجمن تقویت حافظه ایران، عضو انجمن تقویت حافظه آمریکا، عضو اتاق فکر سوئیس، از بنیانگذاران روشهای نوین یادگیری و حافظه برتر در ایران می باشد.

ایشان در مهاباد متولد شده و استاد افتخاری چندین مرکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور می باشند.

در سمیناری که تابستان سال 1380 با حضور نمایندگانی از 74 کشور صاحب نام دنیا در آمریکا برگزار شد، مقاله ارائه شده توسط دکتر سیدا، در خصوص راهکارهای علمی تقویت ذهن و حافظه حائز رتبه اول گردید و لقب افتخاری مرد برتر حافظه ایران به ایشان اعطا شد. استاد سیدا در شبکه های داخلی و خارجی برنامه های متعدد سراسری و فرامرزی را جهت آموزش و آگاهی هموطنان عزیزمان ارائه کرده اند که همچنان ادامه دارد

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : !Everything is simple
برچسب ها : حافظه ,تقویت ,استاد ,تقویت حافظه ,انجمن تقویت ,انجمن تقویت حافظه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مرد حافظۀ ایران