معروفیت و محبوبیت هر کشور، به داشتن جاذبه های گردشگری است؛ سری میزنیم به جاذبه های طبیعی این کشور.

هیجان دوست ها و آنهایی که از زندگی معمولی بیزار هستند حتما دوست دارند مکان های جدید و تفریحات تازه را کشف و تجربه کنند. برای این منظور هم بی شک باید از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بروند. اگر روزی مقصد شما به سمت قاره استرالیا بود، باید بدانید کارهای جالبی می توانید در آنجا انجام دهید که اختصاصی برای همان قاره است.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : !Everything is simple
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : قارۀ استرالیا (قسمت دوم)